Wielkopolskie

 • Lokalizacja   Formularz

  W kancelari Tax-Pat oferujemy pełną pomocprawną w sprawach własności przemysłowej.Oferta obejmuje:reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznychprzygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej,międzynarodowej i wspólnotowejprzygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisówwzorów użytkowych oraz wynalazkówpomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz UrzędemHarmonizacjiRynku Wewnętrznegoprowadzenie spraw spornychutrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawnaw zakresie umów licencyjnych, umówprzeniesienia prawawycena wartości materialnych i prawnychwycena wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorówużytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczegoTags: biegły sądowy, Harmonizacji…
  maja 47 Poznań
 • PokażRosicki Purski Warulik Ecdf Kancelaria Prawnana większej mapie

  Kancelaria Rosicki Purski Ecdf - obsługa prawna biznesuodszkodowanie, protest, odwołanie, skarga, porada prawna, pozew,rozwód, alimenty, podział majątku, eksmisja, windykacja, sprzeciw,zarzuty, nakaz zapłaty, pomoc prawna, transport, fuzje, przejęcia,prawo pracy, klauzule niedozwolone, ochrona danych osobowych, duedilligence, merger, acquisition, opinia prawna, professionalquality legal advisors Poznan - Warsaw
  Paderewskiego 6/4 Poznań
 • Adres biura kancelarii Poznań

  O działalności kancelariiKancelaria patentowa, założona przez mgr. inż. WładysławaKowalkiewicza, rzecznika patentowego Urzędu Patentowego RP (nrwpisu: 1038), zawodowego pełnomocnika Europejskiego UrzęduPatentowego, pełnomocnika OHIM oraz biegłego sądowego, członkaPolskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.Kancelaria działa od 1993 roku pod nazwą:LIMES Biuro Techniczne Władysław Kowalkiewicz z siedzibą wPoznaniu.
  ul. Główna 7 Poznań
 • INOX-NIERDZEWNY ŚWIAT

  Produkcja wyrobów ze stali nierdzewnejINOX – NIERDZEWNY ŚWIAT Od lipca 2012 działamy na rynku polskim i UE pod nazwą INOX- NIERDZEWNY ŚWIAT.Początek działalności sięga 1999 roku. W tym czasieprzechodziliśmy wiele transformacji – ciągle dostosowując profilprodukcji i działalności do zmieniającej się sytuacji narynku.Obecnie oferujemy produkty dotychczas sprzedawane na rynkupod nazwą MIKRO-LUBE SYSTEM  i  MIKRO-LUBEPRODUKT.Wieloletnie doświadczenie w produkcji i prefabrykacjielementów ze stali nierdzewnej spowodowały, iż obecnie jest togłówny obszar naszej działalności.Podstawowymi produktami…
  Gronówko 23 Klonówiec
 • Kancelaria Prawno-Patentowa Novelpat Robert Rozbicki Kancelaria, kancelarie

  Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT jest wysoko wyspecjalizowanąkancelarią w zakresie postępowań spornych przed Urzędem PatentowymRP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadtospecjalizacja obejmuje postępowania sądowoadministracyjne (przedWojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym SądemAdministracyjnym) oraz procedury zgłoszeniowe przed właściwymiorganami, mające na celu uzyskanie rejestracji praw wyłącznych. Wzakresie usług mieszczą się również postępowania dotyczące naruszeńpraw wyłącznych i reprezentacja przed sądami powszechnymi.Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów we wszelkiegorodzaju sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony własnościprzemysłowej i intelektualnej. Zakres…
  Grzybowska 16/1110 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa A.J.Gołębniakowie

  Aby należycie spełniać oczekiwania naszych klientów ciągle pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej przez udział w seminariach szkoleniowych i na drodze studiowania najnowszej literatury fachowej. Sprawy trudne konsultujemy ze specjalistami będącymi autorytetami w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.
  ul. Partyzancka 7 Poznań Poznań
 • Kancelaria Patentowa - Elżbieta Piątkowska

  Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu znaku towarowego, albo innej porady rzecznika? Chętnie Ci pomożemy. Zespół profesjonalnych rzeczników patentowych naszej kancelarii otwarty jest na współpracę.
  ul. Bukowska 25/1, Poznań Poznań
 • Dr. Andrzej Au Co. s.c. Rzecznicy Patentowi

  Od wielu lat  pomagamy twórcom chronić ich pomysły irozwiązania za pomocą patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych,służąc profesjonalnym doradztwem z zakresu ochrony własnościintelektualnej przemysłowej.   Nasze wieloletnie doświadczenie to bezcenny kapitał, któryefektywnie wykorzystujemy z korzyścią dla naszych klientów. Staramy się myśleć i działać perspektywicznie, tak, aby  najlepiej zabezpieczyć prawa, a co za tym idzie, rynkowe powodzenienaszych klientów, teraz jak i w przyszłości.  Analizując każdy aspekt sytuacji prawnej klienta, jesteśmy w staniedokładnie rozpoznać…
  ul. Mielżyńskiego 27/29 Poznań
 • ITsmart

  Kultowa marka pamięci USB. Pendrive PQI tonajlepsza jakość, największe pojemności, typowe i nietypowekształty, dowolność nadruku - jednym słowem ogrom możliwości.Power Quotient International (PQI) to jeden znajwiększych i uznanych w świecie producentów przenośnych modułówpamięci flash USB oraz kart pamięci. Popularność pamięciPQI wynika z ich ciekawego wyglądu, możliwościtechnicznych oraz dużego wyboru dostępnych pojemności.PQI tworząc swoje produkty stawia na oryginalnydesign, unikalne funkcje i nowatorskie pomysły. Każdy oferowanymodel pamięci ma ciekawy wygląd oraz bogatą…
  Bieszczadzka 1 Zduny
 • PATENT-SERVICE - Kancelaria Patentowa Grzegorz Młoczkowski

  Jeśli zależy Państwu na ochronie interesów swojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do korzystania z naszych usług.
  Al. Kościuszki 1 lok.125, klatka A, I Pietro, Łódź Łódź