śląskie

 • Rzecznik Patentowy inż. Roman Bułka

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. komorowicka 16 Bielsko-Biała
 • contact@inventconsult.pl

  Rzecznik patentowy świadczy usługi prawne i inżynierskie w zakresieochrony własności przemysłowej, a także ochrony praw autorów itwórców oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.Zakres działaniaKancelarii Patentowej INVENTCONSULT obejmuje, między innymi,występowanie w imieniu Klientów przed:Urzędem Patentowym RP w Warszawie w sprawach zgłoszeń wynalazków,zgłoszeń wzorów, zgłoszeń znaków,Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej(OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante(Hiszpania), w sprawach zastrzeżeń znaków (zastrzeżeń nazw orazzgłoszeń logo) orazgłoszeń wzorów Wspólnoty Europejskiej,Europejskim Urzędem…
  ul. Sowińskiego 1 Katowice
 • Rzecznik Patentowy inż. Henryk Bartodziej

  Podstawowy zakres działalności:     - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie do Urzędu Patentowego RP wynalazków,  wzorów  użytkowych,  wzory  przemysłowych oraz znaków towarowych (w tym znaki firmowe)  celem  uzyskania  patentów i praw ochronnych, jak również doradztwo w tym zakresie:   - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania)  Znaków Towarowych Wspólnoty oraz Rejestrowanych Wzorów Wspólnoty (wzory przemysłowe) ważnych na obszarze wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej, jak również doradztwo…
  ul.Brzezińska 38 Mysłowice Mysłowice
 • Kancelaria Prawa Patentowego Autorskiego i Gospodarczego Andrzej Masłowski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  Korfantego 83 Katowice
 • Kancelaria Patentowa dr inż. Szymon Łukaszyk

  Zajmujemy się kompleksowo wszystkimi zagadnieniami własności intelektualnej, zachowując przy tym indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Działamy skutecznie i terminowo.
  ul. Głowackiego 8/6, Katowice Katowice
 • Kancelaria Patentowa Radecki

  Pomagamy w uzyskiwaniu ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz doradzamy jak uniknąć naruszenia cudzych praw ochronnych. Świadczymy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej i działamy jako pełnomocnicy krajowych i zagranicznych klientów.
  ul.Jana III Sobieskiego 11 Katowice Częstochowa
 • AAK Kancelaria prawna i patentowa Rzecznik patentowy radca prawny Anna Korbela i mgr inż. Artur Korbela

  Liczba odwiedzin strony: 18847 Osób na stronie:3 Rejestracja AAK. Kancelaria prawna i patentowa. Rzecznikpatentowy, radca prawny. Korbela A. Informacje o mnie Moje specjalizacje Galeria Godziny pracy Dojazddo mnie Pokaż rekomendacje Dodaj rekomendację Informacje kontaktoweGodziny pracy Zadaj mi pytanie Formularz kontaktowy Powiadomznajomego Dojazd do mnie
  Kilińskiego 30 Kolonia Borek
 • Strona głównaofertakancelariapytania i odpowiedziKontaktprzewodnikPobierz

  Usługi:1. Ochrona własności przemysłowej:- uzyskiwanie patentowej ochrony praw wyłącznych na wynalazki,wzory użytkowe, wzory przemysłowepolskie,  wzorywspólnotowe.- uzyskiwanie praw ochronnych na znaki towarowe polskie,znakitowarowe wspólnotowe, logo i nazwę firmy, oznaczeniageograficzne, produkty regionalne.Zakres terytorialny usługi obejmuje Polskę, Wspólnotę Europejską, EuropęZakres merytoryczny usługi obejmuje pełny cykl czynności niezbędnydo uzyskania ochrony:- sprawdzenie zdolności patentowej lub rejestrowej,- przyjęcie pełnomocnictwa,- opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do urzędu patentowegopolskiego,  europejskiego lub innego urzędu zagranicznego,- zgłoszenie do ochrony na podstawie pełnomocnictwa,-…
  Ul. Piasta 16/5 Rybnik
 • Walter Caputa Rzecznik patentowy

  Walter Caputa, Rzecznik Patentowy, Rzecznik Patentowy, Bielsko-Biała Liczba odwiedzin strony: 14354< STRONG> Osób na stronie: 4< STRONG> Walter Caputa Rzecznik patentowy Walter Caputa Rzecznik patentowy Hutnicza 22 43-300 Profesja: Użytkownik nie udostępnił danych. 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone | | | | | |
  Hutnicza 22 Bielsko-Biała
 • Kancelaria Patentowa. Marian Małachowski

    Kancelaria została założona w roku 1994 przez MarianaMałachowskiego — rzecznika patentowego z ponad dwudziestoletnimdoświadczeniem zawodowym i następującymi kwalifikacjami:absolwentPolitechniki ŚląskiejUniwersytetu Śląskiego — Studium Podyplomowego DoskonaleniaZawodowego Rzeczników PatentowychEuropejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie —Studium Podyplomowego w zakresie Prawa Cywilnegoi Administracyjnegowpisany:na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez UrządPatentowy RP w 1985 roku pod numerem 2423na listę europejskich rzeczników patentowych (zawodowychprzedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym) prowadzonąprzez Europejski Urząd Patentowy pod numerem 138480na listę…
  ul Batorego 5/6 Bytom
 • Rzecznicy Patentowi Invent Sp. z o.o.

  Kancelaria Rzecznicy Patentowi Invent Sp. z o.o. powstała w 1995r. jako podmiot zajmującysię świadczeniem usług rzecznikówpatentowych.W swojej wieloletniej działalności świadczymyprofesjonalną i kompleksowąobsługę w zakresie spraw własnościprzemysłowej iintelektualnej dla klientów polskich izagranicznych z wielubranż i gałęzi przemysłu.Kancelaria działa zarówno wzakresie praw wyłącznych na rynkupolskim, jak również na poziomiemiędzynarodowym, a ponadtopośredniczy w kontaktach z rzecznikami patentowymiw innychkrajach. W szczególności rzecznicy patentowi z naszej kancelariiprowadzą w imieniu klientów postępowania przed Urzędem PatentowymRP (UP),…
  Ul. Zamkowa 42 Tychy
 • Gruszka Ilona

  Zgłaszanie i prowadzenie postępowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w sprawach dotyczących wspólnotowego znaku towarowego oraz wspólnotowego wzoru przemysłowego. Opracowywanie projektów umów w tym licencyjnych, know-how i innych z zakresu ochrony własności przemysłowej. Opracowywanie opinii oraz doradztwo w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Pomoc w sprawach dotyczących postępowania z projektami wynalazczymi w Spółkach – pomoc w opracowaniu regulaminów racjonalizatorskich.
  Ul. Królowej Jadwigi 29 Lubliniec
 • Art4net s.c.

  Art4net działa na rynku od 2002 roku, jednakże nasze doświadczeniasięgają dużo dalej w przeszłość. Projekty realizujemy szybko irzetelnie, ze szczególnym uwzględnieniem preferencji oraz specyfikizleconej pracy. Art4Net to także grupa oddanych specjalistów,wypróbowanych i posiadających duże doświadczenie w zakresieprojektowania aplikacji i www oraz tworzenia grafiki. Naszą siłajest świeże spojrzenie – stawiamy bowiem na swój ciągły iwszechstronny rozwój zawodowy. Skupiamy się przede wszystkim na:projektowaniu graficznym, kompleksowej obsłudze w zakresietworzenia serwisów WWW, aplikacjach internetowych…
  ul. Ściegiennego 49 Katowice
 • Kancelaria Patentowa Wima-Patent

  Zespół pracowników i osób współpracujących z kancelarią stanowią w przeważającej części absolwenci, a także doktoranci Politechniki Śląskiej z wielu dziedzin nauki i techniki, co pozwala nam na rzetelne opracowywanie opisów wynalazków (wzorów użytkowych) m.in. z zakresu: chemii, budownictwa, mechaniki, górnictwa, i wielu innych.
  ul. Wodzisławska 14 Rybnik Rybnik