Małopolskie

 • Kancelaria Patentowa Anna Górska

  Służymy pomocą w dokonywaniu zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w urzędach krajowych na całym świecie.
  ul. Długa 59/5 Kraków
 • Jantar sc Kancelaria prawno - patentowa Tarko, Bielak-Tarko

  OfertaOchrona wynalazkówNa warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty nawynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, atakże prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układówscalonych oraz oznaczenia geograficzne, do udzielania prawwyłącznych właściwy jest Urząd Patentowy. Patenty są udzielane nawynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają siędo przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki.Ochrona wzorów użytkowychNa warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty nawynalazki, prawa ochronne na…
  ul. Pomykany 6 Kraków
 • Kancelaria Prawno-Patentowa dr n. prawnych Magdalena Krekora

  Kancelaria Prawno-Patentowa została założona w 2003 roku przezMagdalenę Krekora Magdalena Krekora jest Doktorem Nauk Prawnych,swoją pracę doktorską pt. Gwarancje ochrony własnościintelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktówleczniczych w Polsce na tle prawnoporównawcznym obroniła naUniwersytecie Jagiellońskim w 2005 roku. Magdalena Krekorajest rzecznikiem patentowym , adwokatem, Europejskim RzecznikiemPatentowym roku oraz pełnomocnikiem przed Urzędem ds. HarmonizacjiRynku Wewnętrznego . Własnością przemysłową zajmuje się od1996 roku. W 1999 roku Magdalena Krekora odbyła staż w KomisjiEuropejskiej…
  Jeziorańskiego Antoniego 1 Michałowice
 • Adwokat Robert Tomczyk

  Lokalizacja kancelariiSiedziba w Krakowie ul. Wielicka 250 ,33-663Krakóworaz siedziba w Bochni , ul.Kościuszki 3/13,tel kom. 664 288 981,tel/fax 14 611-68-19, tel.kom. 531 990251, adwokatbochnia@gmail.comKancelaria Adwokacka Adwokata Roberta Tomczykapołożona jest w Bochni przy ul. Kościuszki 3/13 ,praktycznie naprzeciwko sądu, obok biura pośrednictwa nieruchomościPółnoc, w tej samej klatce schodowej pół piętra niżej znajduje sięMP-GEO Pracowania Geodezji Michał Porębski . Kancelaria Adwokackaczynna jest w następujących godzinach:Codziennie - od 9.00 do 17.00Możliwe jest ustalenie…
  Wielicka 250 Kraków
 • Kancelaria Patentowa Dr W Tabor

  Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także innych przedmiotów prawa własności przemysłowej - wynalazków i wzorów użytkowych. Łącząc wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa - prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej
  ul. Mazowiecka 28A/8-9 Kraków Kraków V Łobzów
 • Kancelaria Patentowa Dr Inż Andrzej Grząka

  Kancelaria Patentowa Dr inż. Andrzej Grząka rzecznik patentowy.Zgłaszanie patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczychKancelaria Patentowa, kancelaria, patenty, patent, Andrzej Grząka,Grząka, rzecznik patentowy, rzecznik, patentowy, patent Stronaznajduje się pod adresem www.cyf-kr.edu.pl/~etgrzaka
  Sądowa 7/11 Kraków