Kujawsko-pomorskie

 • Kancelaria Patentowa Rawa & Rawa

  Naszymi klientami są liczące się podmioty gospodarcze z kraju i z zagranicy. Obsługujemy również twórców indywidualnych.
  ul. Stokrotkowa 52 Toruń Toruń
 • Kancelaria Patentowa INVENT

  Oto oferta : przekazywanie najnowszych informacji o konkurentach z branży w kraju i zagranicy na podstawie zgłoszeń patentowych zapewnienie ochrony prawnej i wyłączności na wyroby i technologie w kraju i  zagranicą zapewnienie ochrony przed nieuczciwą konkurencją poprowadzenie wszelkich spraw spornych z dziedziny praw intelektualnych i ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym i sądami sprawdzenie, czy dane produkty i wyroby nie naruszają obcych praw wyłącznych poprzez badania czystości patentowej sporządzanie umów…
  ul. Hallera 7/9, Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Kancelaria Patentowa Wojciech Lech

  Poprzez nasze pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy, zyskaliśmy opinię solidnego partnera biznesowego, dzięki czemu z dumą możemy obecnie podkreślić fakt, że 1 sierpnia 2010 roku minął 20 rok naszej obecności na polskim rynku.
  ul. Architektów 1/8A Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Grzegorz Kubisiak, Michał Madaj, Wojciech Piaskowski

  Kancelaria funkcjonuje od 1991 r., a w obecnym składzie od 1996 r.Zajmuje się prawną obsługą podmiotów gospodarczych. Poruszamy się wróżnych gałęziach prawa (cywilne, gospodarcze, pracy, podatkowe,administracyjne) i na różnych etapach funkcjonowania firmy (odzałożenia aż do  likwidacji).RADCOWIE PRAWNI KANCELARIIGrzegorz Kubisiak, rzecznik patentowy, samodzielnie obsługującyfirmy - tel. 602-686-151Michał Madaj, samodzielnie obsługujący firmy - tel. 604-660-136Wojciech Piaskowski, samodzielnie obsługujący firmy - tel.602-893-610
  ul. Śniadeckich 23 Bydgoszcz
 • REGIONALNY OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ

  • promowanie idei innowacyjności oraz ochrony własnościintelektualnej,• rozszerzanie świadomości i wiedzy w zakresie prawa patentowego,przedmiotów własności intelektualnej oraz informacji patentowejwśród studentów, pracowników naukowo-  -badawczych oraz pracowników zaplecza technicznegoprzedsiębiorstw,• umożliwienie szerokiego dostępu do zasobów informacjipatentowej,• pomoc merytoryczna i doradztwo w zakresie przepisów prawawłasności przemysłowej  i intelektualnej oraz ochrony prawnej produktu. Działalność Ośrodka obejmuje:• doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej iintelektualnej,• ochronę myśli technicznej i intelektualnej w postaci zgłoszeń doUrzędu Patentowego RP…
  ul. Kaliskiego 7 Prądy
 • Kancelaria Patentowa Patent – Partner JERZY WOJCIESZKO

  Opracowywanie i zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych do Urzędu Patentowego RP i za granicę. Zgłaszanie do rejestracji znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP i za granicę. Transfer technologii. Prowadzenie spraw o naruszenie praw. Badania patentowe.
  ul. B. Rumińskiego 6 Bydgoszcz 1 Bydgoszcz
 • Kancelaria Patentowa INVENTIX Sp. z o.o.,

   Kancelaria Patentowa INVENTIX Witamy serdecznie na stronie internetowejKancelarii Patentowej INVENTIX z siedzibą w Toruniu. Oddajemy do Państwa dyspozycji 21lat naszych doświadczeńjako kancelarii patentowejoraz 47 lat doświadczeń naszegozałożycielajako rzecznika patentowego. Oferujemy opracowanie i prowadzenie wszelkich sprawz zakresu wynalazczości i ochrony własnościprzemysłowejoraz praw autorskich i pokrewnych.Zapraszamy do współpracy Z wyrazami szacunku mgr inż. Piotr KowalskiRzecznik Patentowy RP Nr Ew. 1108Europejski Rzecznik Patentowy Nr 146060Prezes Zarządu Kancelarii Patentowej INVENTIX Sp. zo.o. 
  ul. Mickiewicza 134 Toruń