Dolnośląskie

 • Kancelaria Patentowa Rejman s.c. Tadeusz Rejman Joanna Œlęczka Małgorzata Rejman

  Kancelaria PatentowaREJMANs.c. - T. Rejman, M. Rejman, J.Ślęczka Kancelaria PatentowaREJMANs.c. Patent and Trade MarkAttorney Office e-mail: < B> < B>adres: Kancelaria Patentowa Rejmans.c. ul. Hubska 96 100, lok. 205, 50-502 Wroc 322aw, Polska tel fax: +48 71 338 48 69
  ul. Hubska 96/100 Wrocław
 • Kancelaria Patentowa Anna Drozd

  MGR INŻ. ANNA DROZD, POLSKI I EUROPEJSKI RZECZNIK PATENTOWY Uprawnienia rzecznika patentowego uzyskała w 1977 roku i została wpisana na listę rzeczników patentowych pod numerem 1833. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami wynalazczości. W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa na wydziale Prawa Cywilnego i Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Od roku 2004 posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego z prawem do reprezentowania przed Europejskim…
  ul. Canaletta 23 Wrocław Wrocław
 • Kancelaria Prawno-Patentowa Alicja Iżykowska-

  Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie uzyskiwania, zachowywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej.
  ul. Słowiańska 29/6 Wrocław Wrocław
 • Biuro we Wrocławiu

  Spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi jest kancelariąrzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkichsprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Spółkapowstała w 2002 roku, z inicjatywy trzech rzeczników patentowych,którzy postanowili wykorzystać doświadczenie zdobyte w trakciekilkuletniej pracy w innych kancelariach rzeczników patentowych.Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni dowystępowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własnościintelektualnej, zarówno przed polskimi sądami i organamiadministracyjnymi, jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronęwłasności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej, tj.Europejskim…
  ul. Rudolfa Weigla 12 Wrocław
 • WTS Witek, Czernicki, Śnieżko - Rzecznicy Patentowi - Sp. Partnerska

  Zakres świadczonych usług obejmuje: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, rejestrację nowych odmian roślin, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej, prowadzenie postępowań zmierzających do unieważnienia wskazanego patentu lub znaku towarowego oraz wydawanie opinii na temat możliwości skutecznego przeprowadzenia takich postępowań.…
  ul. Rudolfa Weigla 12 Wrocław Warszawa