Kancelaria Prawno-Patentowa Novelpat Robert Rozbicki Kancelaria, kancelarie

Kontakt email, www
Grzybowska 16/1110 zobacz inne firmy z Grzybowska
62-120 Warszawa , woj. Wielkopolskie

Wzory użytkowe

Wzory przemysłowe

Wynalazki

Szkolenia

Patenty

Kancelarie

Specjalizacje:

  • Wzory użytkowe
  • Wzory przemysłowe
  • Wynalazki
  • Szkolenia
  • Patenty
  • Kancelarie

O nas

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT jest wysoko wyspecjalizowaną
kancelarią w zakresie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym
RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadto
specjalizacja obejmuje postępowania sądowoadministracyjne (przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem
Administracyjnym) oraz procedury zgłoszeniowe przed właściwymi
organami, mające na celu uzyskanie rejestracji praw wyłącznych. W
zakresie usług mieszczą się również postępowania dotyczące naruszeń
praw wyłącznych i reprezentacja przed sądami powszechnymi.
Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów we wszelkiego
rodzaju sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony własności
przemysłowej i intelektualnej. Zakres tych spraw obejmuje m. in.
znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe,
zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochronę praw autorskich.
Oferta zawiera także pełny zakres tzw. usług otoczenia biznesu w
sprawach własności przemysłowej i intelektualnej, do których
zalicza się m. in. audyt, opracowywanie strategii rozwoju oraz
zarządzanie portfelem marek, usługi doradcze i konsultingowe.
Kancelaria reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym
RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (OHIM), sądami administracyjnymi i powszechnymi,
organami ścigania oraz organami celnymi. Kancelaria świadczy swoje
usługi zarówno w Polsce, jak i za granicą, dla krajowych i
zagranicznych firm oraz klientów indywidualnych