Wzory użytkowe

 • Rzecznik Patentowy inż. Roman Bułka

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. komorowicka 16 Bielsko-Biała
 • KANCELARIA PATENTOWA mgr inż. Bożydar Piotrowski

  1. Opracowanie dokumentacji zgłoszenia do ochrony w Urzedzie Patentowym RP: znaków towarowych ( w tym firmowych oraz etykiet i opakowań) wynalazków ( patenty) wzorów użytkowych wzorów przemysłowych topografii układów scalonych oznaczeń geograficznych 2. Utrzymywanie ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych, z: patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego, oraz czynom nieuczciwej konkurencji
  Al.Piłsudskiego 135 p.306 Łódź Mileszki
 • Rzecznik Patentowy inż. Henryk Bartodziej

  Podstawowy zakres działalności:     - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie do Urzędu Patentowego RP wynalazków,  wzorów  użytkowych,  wzory  przemysłowych oraz znaków towarowych (w tym znaki firmowe)  celem  uzyskania  patentów i praw ochronnych, jak również doradztwo w tym zakresie:   - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania)  Znaków Towarowych Wspólnoty oraz Rejestrowanych Wzorów Wspólnoty (wzory przemysłowe) ważnych na obszarze wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej, jak również doradztwo…
  ul.Brzezińska 38 Mysłowice Mysłowice
 • "Zespół Rzeczników Patentowych"

  Nasz Zespół zrzesza pięciu rzeczników patentowych, o specjalnościach: chemia, farmacja, mechanika, elektronika, elektrotechnika. Każdy z rzeczników patentowych zajmuje się również znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, umowami, zgłoszeniami zagranicznymi oraz udziela porad. Wszyscy rzecznicy patentowi naszego Zespołu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.
  Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20 Warszawa Stare Miasto
 • Kancelaria Rzecznika Patentowego Roman Wołowczyk

  Moje usługi polegają na pośrednictwie pomiędzy Klientem a polskim i innymi międzynarodowymi Urzędami Patentowymi oraz Europejskim Urzędem Patentowym w sprawach ochrony własności przemysłowej, a zwłaszcza badaniu stanu i poziomu techniki w wybranych dziedzinach wiedzy, badaniu wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych oraz zdolności ochronnej rozwiązań technicznych przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, oraz ochrony znaków towarowych w kraju i za granicą. przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej…
  ul. Spychalskiego 13/211 Opole Opole
 • Lokalizacja   Formularz

  W kancelari Tax-Pat oferujemy pełną pomocprawną w sprawach własności przemysłowej.Oferta obejmuje:reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznychprzygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej,międzynarodowej i wspólnotowejprzygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisówwzorów użytkowych oraz wynalazkówpomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz UrzędemHarmonizacjiRynku Wewnętrznegoprowadzenie spraw spornychutrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawnaw zakresie umów licencyjnych, umówprzeniesienia prawawycena wartości materialnych i prawnychwycena wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorówużytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczegoTags: biegły sądowy, Harmonizacji…
  maja 47 Poznań
 • Kancelaria Patentowa Anna Górska

  Służymy pomocą w dokonywaniu zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w urzędach krajowych na całym świecie.
  ul. Długa 59/5 Kraków
 • Kancelaria Patentowa Hanna Fuszara_Ostrów Wielkopolski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. Okińskiego 1/71 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Igor Sawicki

  Wszystkie prowadzone czynnosci kancelarii są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
  ul. Żurawia 45 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza

  Bezpieczeństwo i zaufanie. Najwyższa jakość usług oraz partnerstwo w działaniu. Zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna. Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w ramach granic administracyjnych województwa łódzkiego.   Kontrahentom oferujemy również usługi prawne połączone z dojazdem do miejsca docelowego wskazanego przez klienta zgodnego z zakresem terytorialnym.   www.iwaszkiewiczipartnerzy.com
  Wólczańska 157, lok. 1U Łódź-Śródmieście
 • Rzecznik Patentowy Paweł Miniuk

  Hosting WB WORLD stawia sobie za cel kompleksową obsługę Klientów wzakresie ich potrzeb. W szczególności tych związanych z sieciąInternet. Jest to związane nie tylko z realizacją oraz wdrożeniamisystemów, ale również ofertą hostingu, czyli możliwościdzierżawienia miejsca na serwerach dostępnych w globalnej sieci 24godziny na dobę. Nasza oferta hostingowa charakteryzuje się wysokąniezawodnością sprzętu, szybkimi łączami (do 100 Mbps dzięki sieciszkieletowej czterech niezależnych operatorów) oraz szeroką ofertąnarzędzi do samodzielnego zarządzania wykupionymi usługami.Dodatkowo nasi…
  Bohaterów Getta 13/1 Białystok
 • Andrzej Kuźniecow Rzecznik Patentowy, Kancelaria Patentowa

  Rodzaje usług - opinie i porady w sprawach własności przemysłowej - reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym - reprezentacja klientów przed WSA/NSA - repr. klientów przed innymi sądami i organami orzekającymi - konsultacje podczas spotkania - konsultacje telefoniczne - konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail)
  ul. Wspólna Droga 12/46 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Patentowa INVENT

  Oto oferta : przekazywanie najnowszych informacji o konkurentach z branży w kraju i zagranicy na podstawie zgłoszeń patentowych zapewnienie ochrony prawnej i wyłączności na wyroby i technologie w kraju i  zagranicą zapewnienie ochrony przed nieuczciwą konkurencją poprowadzenie wszelkich spraw spornych z dziedziny praw intelektualnych i ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym i sądami sprawdzenie, czy dane produkty i wyroby nie naruszają obcych praw wyłącznych poprzez badania czystości patentowej sporządzanie umów…
  ul. Hallera 7/9, Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

  Patpol prowadzi kompleksową obsługę spraw związanych z własnością intelektualną, polegającą na wspieraniu klientów w uzyskiwaniu wszelkich praw wyłącznych, takich jak wynalazki, znaki towarowe i wzory przemysłowe. W gronie naszych rzeczników patentowych oraz prawników znajdują się specjaliści z różnych dziedzin techniki, którzy gotowi są służyć swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
  ul. Nowoursynowska 162 J Warszawa Mokotów
 • Kancelaria Prawno-Patentowa Novelpat Robert Rozbicki Kancelaria, kancelarie

  Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT jest wysoko wyspecjalizowanąkancelarią w zakresie postępowań spornych przed Urzędem PatentowymRP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadtospecjalizacja obejmuje postępowania sądowoadministracyjne (przedWojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym SądemAdministracyjnym) oraz procedury zgłoszeniowe przed właściwymiorganami, mające na celu uzyskanie rejestracji praw wyłącznych. Wzakresie usług mieszczą się również postępowania dotyczące naruszeńpraw wyłącznych i reprezentacja przed sądami powszechnymi.Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów we wszelkiegorodzaju sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony własnościprzemysłowej i intelektualnej. Zakres…
  Grzybowska 16/1110 Warszawa
 • Startraquo Kontakt

  Gospodarkę wolnorynkową cechujekonkurencyjnośćpodmiotów podlegających jej prawom. Dynamika obrotu gospodarczegotrwale jest skorelowana ze środkami przekazu oraz zachętystosowanymi przezprzedsiębiorców w celu pozyskania potencjalnychklientów. Środki te ulegająciągłym modyfikacjom, jedne tracą innezaś pozyskują nowe znaczenie dla rynku.Szczególną wartość w tejmierze mają indywidualne oznaczenia produktów logai logotypy (znaki towarowe R, TM), oryginalnywygląd towaru (wzory przemysłowe), nowatorskierozwiązaniatechniczne (wzory użytkowe, wynalazki).Oferujemy pełną pomoc prawną w sprawach własnościprzemysłowej. Oferta obejmuje:reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznychprzygotowywaniedokumentacji zgłoszeniowej krajowej,międzynarodowej i wspólnotowejznaków…
  Kwiatkowskiego 1 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Lex-Patent Novita

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, zakres ten obejmuje : ochronę znaków towarowych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach, ochronę : wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, ochronę oznaczeń geograficznych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami…
  ul. Piotrkowska 270, piętro V, pok. 509 Łódź Łódź-Śródmieście
 • Kancelaria Patentowa Wojciech Lech

  Poprzez nasze pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy, zyskaliśmy opinię solidnego partnera biznesowego, dzięki czemu z dumą możemy obecnie podkreślić fakt, że 1 sierpnia 2010 roku minął 20 rok naszej obecności na polskim rynku.
  ul. Architektów 1/8A Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Kancelaria Patentowa Radecki

  Pomagamy w uzyskiwaniu ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz doradzamy jak uniknąć naruszenia cudzych praw ochronnych. Świadczymy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej i działamy jako pełnomocnicy krajowych i zagranicznych klientów.
  ul.Jana III Sobieskiego 11 Katowice Częstochowa
 • Kancelaria Patentowa mgr inż. Grażyna Basa

  Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ochrony własnoœci intelektualnej i przemysłowej.
  ul. Jagiellońska 59 Kielce Kielce
 • Bipat S.C. Kancelaria Patentowa

  Kancelaria reprezentuje klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, bezpośrednio przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i innymi polskimi urzędami, przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności ntelektualnej (WIPO), przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz przed Biurem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
  ul. Żelazna 68 Warszawa Wola
 • Aleksandra Marcińska-Porzuc Kancelaria Patentowa

  Rodzaje usług - opinie i porady w sprawach własności przemysłowej - reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym - reprezentacja klientów przed WSA/NSA - repr. klientów przed innymi sądami i organami orzekającymi - konsultacje podczas spotkania - konsultacje telefoniczne - konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail)
  ul. M. Dąbrowskiej 9/57 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Łukasz Sommer

  Najczęściej świadczonymi przez nas usługami dotyczącymi znaków towarowych są: przeprowadzanie kompletnej procedury rejestracyjnej znaków towarowych skutkującej uzyskaniem ochrony prawnej na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub wybranych państw; przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych; badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych; sporządzanie ekspertyz dotyczących sytuacji prawnej znaków towarowych; prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; „opieka” nad znakiem po rejestracji - dozorowanie terminów płatności za przedłużanie ochrony.
  ul. Grochowska 172 lok. 47 Warszawa Warszawa
 • IPR POINT Kancelaria Prawno-Patentowa

  Naszymi Klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, a także osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Oferują oni towary lub świadczą usługi m.in. w następujących branżach: budownictwo, obrót nieruchomościami, finanse, prawo, szkolenia, dobór personelu, restauracje, e-commerce, IT, media, rozrywka, działalność mennicza, medycyna naturalna, kosmetyki, środki owadobójcze.
  ul. Zimowa 17/10 Nowa Iwiczna Nowa Iwiczna
 • Kancelaria Patentowa Patent – Partner JERZY WOJCIESZKO

  Opracowywanie i zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych do Urzędu Patentowego RP i za granicę. Zgłaszanie do rejestracji znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP i za granicę. Transfer technologii. Prowadzenie spraw o naruszenie praw. Badania patentowe.
  ul. B. Rumińskiego 6 Bydgoszcz 1 Bydgoszcz
 • BIURO USŁUG PATENTOWYCH Rzecznik Patentowy inż. Jan Szuta

  Z pozytywnym skutkiem występował też jako pełnomocnik w szeregu spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.   Od 1 maja 2004 jest Europejskim Rzecznikiem Patentowym.
  ul. Pływacka 94 Łódź Jaworowo-Kłódź
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Wiktor Gamracki

  Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie. Prowadzimy: sprawy rodzinne o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego. sprawy cywilne, sprawy karne, sprawy o odszkodowania, sprawy pracownicze, sprawy gospodarcze. Udzielamy porad prawnych. Wydajemy opinie oraz ekspertyzy prawne.
  3 Maja 28/16 Rzeszów
 • Kancelaria Prawno-Patentowa Alicja Iżykowska-

  Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie uzyskiwania, zachowywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej.
  ul. Słowiańska 29/6 Wrocław Wrocław
 • APATIM, JERZY WOŹNICKI RZECZNIK PATENTOWY

  Kancelaria patentowa APATIM świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, obejmujące uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej.
  Al. Niepodległości 222 kl. A lok. 20 Warszawa Stare Miasto
 • Gruszka Ilona

  Zgłaszanie i prowadzenie postępowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w sprawach dotyczących wspólnotowego znaku towarowego oraz wspólnotowego wzoru przemysłowego. Opracowywanie projektów umów w tym licencyjnych, know-how i innych z zakresu ochrony własności przemysłowej. Opracowywanie opinii oraz doradztwo w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Pomoc w sprawach dotyczących postępowania z projektami wynalazczymi w Spółkach – pomoc w opracowaniu regulaminów racjonalizatorskich.
  Ul. Królowej Jadwigi 29 Lubliniec