Wynalazki

 • Rzecznik Patentowy inż. Roman Bułka

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. komorowicka 16 Bielsko-Biała
 • contact@inventconsult.pl

  Rzecznik patentowy świadczy usługi prawne i inżynierskie w zakresieochrony własności przemysłowej, a także ochrony praw autorów itwórców oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.Zakres działaniaKancelarii Patentowej INVENTCONSULT obejmuje, między innymi,występowanie w imieniu Klientów przed:Urzędem Patentowym RP w Warszawie w sprawach zgłoszeń wynalazków,zgłoszeń wzorów, zgłoszeń znaków,Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej(OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante(Hiszpania), w sprawach zastrzeżeń znaków (zastrzeżeń nazw orazzgłoszeń logo) orazgłoszeń wzorów Wspólnoty Europejskiej,Europejskim Urzędem…
  ul. Sowińskiego 1 Katowice
 • Jan Wierzchoń & Partnerzy S.J Biuro Patentów i Znaków Towarowych

  Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oferuje kompleksowe usługi w zakresie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych tworząc dopasowaną strategię ochrony danego oznaczenia: pomaga klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i  prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i  odwołań dotyczących polskich, wspólnotowych oraz międzynarodowych znaków towarowych.
  Sienna Center ul. Żelazna 28/30 Warszawa Warszawa
 • KANCELARIA PATENTOWA mgr inż. Bożydar Piotrowski

  1. Opracowanie dokumentacji zgłoszenia do ochrony w Urzedzie Patentowym RP: znaków towarowych ( w tym firmowych oraz etykiet i opakowań) wynalazków ( patenty) wzorów użytkowych wzorów przemysłowych topografii układów scalonych oznaczeń geograficznych 2. Utrzymywanie ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych, z: patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego, oraz czynom nieuczciwej konkurencji
  Al.Piłsudskiego 135 p.306 Łódź Mileszki
 • Kancelaria Rzecznika Patentowego Roman Wołowczyk

  Moje usługi polegają na pośrednictwie pomiędzy Klientem a polskim i innymi międzynarodowymi Urzędami Patentowymi oraz Europejskim Urzędem Patentowym w sprawach ochrony własności przemysłowej, a zwłaszcza badaniu stanu i poziomu techniki w wybranych dziedzinach wiedzy, badaniu wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych oraz zdolności ochronnej rozwiązań technicznych przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, oraz ochrony znaków towarowych w kraju i za granicą. przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej…
  ul. Spychalskiego 13/211 Opole Opole
 • Kancelaria Prawa Patentowego Autorskiego i Gospodarczego Andrzej Masłowski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  Korfantego 83 Katowice
 • AGNIESZKA IWANIUK

  Serdecznie Witamy   Kancelarię prowadzi Agnieszka Iwaniuk - radcaprawny, rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik uprawniony dowystępowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorówprzemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego(OHIM) w Alicante.   Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawnicze wsprawach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej.Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącejznaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorówużytkowych. Sporządzamy umowy z zakresu własności przemysłowej.Reprezentujemy klientów w sprawach o naruszenie praw wyłącznych,praw autorskich i nieuczciwej konkurencji. Występujemy…
  ul. Składowa 7 Białystok
 • Kancelaria rzeczników patentowych AOMB

  AOMB Polska Sp. z o.o. jest kancelarią patentową oferującą pełny zakres profesjonalnych usług w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Zajmujemy się w szczególności: •    uzyskiwaniem praw wyłącznych takich jak:      •    patenty na wynalazki (w tym: walidacje patentów europejskich)      •    prawa ochronne na wzory użytkowe      •    rejestracje znaków towarowych:           •    w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), skuteczne                 na terytorium Polski           •    w Urzędzie ds. Harmonizacji rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante,                 Hiszpania –…
  Emilii Plater 53 28. piętro Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Anna Górska

  Służymy pomocą w dokonywaniu zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w urzędach krajowych na całym świecie.
  ul. Długa 59/5 Kraków
 • Kancelaria Patentowa Hanna Fuszara_Ostrów Wielkopolski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. Okińskiego 1/71 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Igor Sawicki

  Wszystkie prowadzone czynnosci kancelarii są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
  ul. Żurawia 45 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza

  Bezpieczeństwo i zaufanie. Najwyższa jakość usług oraz partnerstwo w działaniu. Zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna. Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w ramach granic administracyjnych województwa łódzkiego.   Kontrahentom oferujemy również usługi prawne połączone z dojazdem do miejsca docelowego wskazanego przez klienta zgodnego z zakresem terytorialnym.   www.iwaszkiewiczipartnerzy.com
  Wólczańska 157, lok. 1U Łódź-Śródmieście
 • Rzecznik Patentowy Paweł Miniuk

  Hosting WB WORLD stawia sobie za cel kompleksową obsługę Klientów wzakresie ich potrzeb. W szczególności tych związanych z sieciąInternet. Jest to związane nie tylko z realizacją oraz wdrożeniamisystemów, ale również ofertą hostingu, czyli możliwościdzierżawienia miejsca na serwerach dostępnych w globalnej sieci 24godziny na dobę. Nasza oferta hostingowa charakteryzuje się wysokąniezawodnością sprzętu, szybkimi łączami (do 100 Mbps dzięki sieciszkieletowej czterech niezależnych operatorów) oraz szeroką ofertąnarzędzi do samodzielnego zarządzania wykupionymi usługami.Dodatkowo nasi…
  Bohaterów Getta 13/1 Białystok
 • AOMB Polska Rzecznicy patentowi

  AOMB Polska Sp. z o.o.Emilii Plater 5328. piętro00-113 WarszawaPolskaZarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta StołecznegoWarszawy,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod numerem KRS: 0000334048NIP: 5252459580REGON: 141945375Kapitał zakładowy: 5000 złKonto bankowe: ING BankIBAN: PL 06 1050 1012 1000 0023 4304 3838SWIFT: INGBPLPWmail@aomb.plwww.aomb.pltel. +48 22 520 84 73fax + 48 22 520 55 56Jesteśmy powiązani zAlgemeen Octrooi-en Merkenbureau B.V., Eindhoven, Holandia
  Emilii Plater 53 Warszawa
 • Andrzej Kuźniecow Rzecznik Patentowy, Kancelaria Patentowa

  Rodzaje usług - opinie i porady w sprawach własności przemysłowej - reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym - reprezentacja klientów przed WSA/NSA - repr. klientów przed innymi sądami i organami orzekającymi - konsultacje podczas spotkania - konsultacje telefoniczne - konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail)
  ul. Wspólna Droga 12/46 Warszawa Warszawa
 • Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

  Patpol prowadzi kompleksową obsługę spraw związanych z własnością intelektualną, polegającą na wspieraniu klientów w uzyskiwaniu wszelkich praw wyłącznych, takich jak wynalazki, znaki towarowe i wzory przemysłowe. W gronie naszych rzeczników patentowych oraz prawników znajdują się specjaliści z różnych dziedzin techniki, którzy gotowi są służyć swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
  ul. Nowoursynowska 162 J Warszawa Mokotów
 • Kancelaria Prawno-Patentowa Novelpat Robert Rozbicki Kancelaria, kancelarie

  Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT jest wysoko wyspecjalizowanąkancelarią w zakresie postępowań spornych przed Urzędem PatentowymRP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadtospecjalizacja obejmuje postępowania sądowoadministracyjne (przedWojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym SądemAdministracyjnym) oraz procedury zgłoszeniowe przed właściwymiorganami, mające na celu uzyskanie rejestracji praw wyłącznych. Wzakresie usług mieszczą się również postępowania dotyczące naruszeńpraw wyłącznych i reprezentacja przed sądami powszechnymi.Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów we wszelkiegorodzaju sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony własnościprzemysłowej i intelektualnej. Zakres…
  Grzybowska 16/1110 Warszawa
 • Startraquo Kontakt

  Gospodarkę wolnorynkową cechujekonkurencyjnośćpodmiotów podlegających jej prawom. Dynamika obrotu gospodarczegotrwale jest skorelowana ze środkami przekazu oraz zachętystosowanymi przezprzedsiębiorców w celu pozyskania potencjalnychklientów. Środki te ulegająciągłym modyfikacjom, jedne tracą innezaś pozyskują nowe znaczenie dla rynku.Szczególną wartość w tejmierze mają indywidualne oznaczenia produktów logai logotypy (znaki towarowe R, TM), oryginalnywygląd towaru (wzory przemysłowe), nowatorskierozwiązaniatechniczne (wzory użytkowe, wynalazki).Oferujemy pełną pomoc prawną w sprawach własnościprzemysłowej. Oferta obejmuje:reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznychprzygotowywaniedokumentacji zgłoszeniowej krajowej,międzynarodowej i wspólnotowejznaków…
  Kwiatkowskiego 1 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Lex-Patent Novita

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, zakres ten obejmuje : ochronę znaków towarowych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach, ochronę : wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, ochronę oznaczeń geograficznych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami…
  ul. Piotrkowska 270, piętro V, pok. 509 Łódź Łódź-Śródmieście
 • Kancelaria Patentowa Wojciech Lech

  Poprzez nasze pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy, zyskaliśmy opinię solidnego partnera biznesowego, dzięki czemu z dumą możemy obecnie podkreślić fakt, że 1 sierpnia 2010 roku minął 20 rok naszej obecności na polskim rynku.
  ul. Architektów 1/8A Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Kancelaria Patentowa Radecki

  Pomagamy w uzyskiwaniu ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz doradzamy jak uniknąć naruszenia cudzych praw ochronnych. Świadczymy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej i działamy jako pełnomocnicy krajowych i zagranicznych klientów.
  ul.Jana III Sobieskiego 11 Katowice Częstochowa
 • Kancelaria Patentowa mgr inż. Grażyna Basa

  Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ochrony własnoœci intelektualnej i przemysłowej.
  ul. Jagiellońska 59 Kielce Kielce
 • Kancelaria Patentowa A.J.Gołębniakowie

  Aby należycie spełniać oczekiwania naszych klientów ciągle pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej przez udział w seminariach szkoleniowych i na drodze studiowania najnowszej literatury fachowej. Sprawy trudne konsultujemy ze specjalistami będącymi autorytetami w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.
  ul. Partyzancka 7 Poznań Poznań
 • Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz Michalska Rzecznik Patentowy

  Koszty świadczonych przez Kancelarię usług staramy się dostosować do zaleceń Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też w celu uzyskania dokładnych informacji oraz ustalenia kosztów i sposobu postępowania zapraszamy do siedziby kancelarii. Preferujemy wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania, aby zapewnić Państwu pełen komfort obsługi.
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 3/5 Koszalin Koszalin
 • Bipat S.C. Kancelaria Patentowa

  Kancelaria reprezentuje klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, bezpośrednio przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i innymi polskimi urzędami, przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności ntelektualnej (WIPO), przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz przed Biurem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
  ul. Żelazna 68 Warszawa Wola
 • Aleksandra Marcińska-Porzuc Kancelaria Patentowa

  Rodzaje usług - opinie i porady w sprawach własności przemysłowej - reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym - reprezentacja klientów przed WSA/NSA - repr. klientów przed innymi sądami i organami orzekającymi - konsultacje podczas spotkania - konsultacje telefoniczne - konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail)
  ul. M. Dąbrowskiej 9/57 Warszawa Warszawa
 • Bełz Anna Kancelaria prawno - patentowa

  K a n c e l a r i a : reprezentuje klientów krajowych i zagranicznych przed Urzędem Patentowym RP, Sądami Administracyjnymi i Powszechnymi, w sprawach własności przemysłowej a w szczególności: wynalazków, ochrona patentowa na wynalazki - patenty krajowe, utrzymywanie ochrony patentowej wzorów użytkowych, ochrona na wzory użytkowe, prawo ochronne na wzór użytkowy, utrzymywanie ochrony wzoru wzorów przemysłowych ochrona na wzory przemysłowe, wzór przemysłowy krajowy – rejestracja wzoru przemysłowego, utrzymywanie…
  ul. Biernackiego12/18 Lublin Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Łukasz Sommer

  Najczęściej świadczonymi przez nas usługami dotyczącymi znaków towarowych są: przeprowadzanie kompletnej procedury rejestracyjnej znaków towarowych skutkującej uzyskaniem ochrony prawnej na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub wybranych państw; przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych; badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych; sporządzanie ekspertyz dotyczących sytuacji prawnej znaków towarowych; prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; „opieka” nad znakiem po rejestracji - dozorowanie terminów płatności za przedłużanie ochrony.
  ul. Grochowska 172 lok. 47 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Patentowa CREATOR

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. Podbipiety 31 Mokotów