Patenty

 • Kancelaria Prawno-Patentowa. Radosław Chmura

  Europejscy i polscy rzecznicy patentowi oraz doradcy ds. własności intelektualnej
  J.P. Woronicza 78/1, Warszawa Warszawa
 • Rzecznik Patentowy inż. Roman Bułka

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. komorowicka 16 Bielsko-Biała
 • contact@inventconsult.pl

  Rzecznik patentowy świadczy usługi prawne i inżynierskie w zakresieochrony własności przemysłowej, a także ochrony praw autorów itwórców oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.Zakres działaniaKancelarii Patentowej INVENTCONSULT obejmuje, między innymi,występowanie w imieniu Klientów przed:Urzędem Patentowym RP w Warszawie w sprawach zgłoszeń wynalazków,zgłoszeń wzorów, zgłoszeń znaków,Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej(OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante(Hiszpania), w sprawach zastrzeżeń znaków (zastrzeżeń nazw orazzgłoszeń logo) orazgłoszeń wzorów Wspólnoty Europejskiej,Europejskim Urzędem…
  ul. Sowińskiego 1 Katowice
 • Jan Wierzchoń & Partnerzy S.J Biuro Patentów i Znaków Towarowych

  Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oferuje kompleksowe usługi w zakresie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych tworząc dopasowaną strategię ochrony danego oznaczenia: pomaga klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i  prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i  odwołań dotyczących polskich, wspólnotowych oraz międzynarodowych znaków towarowych.
  Sienna Center ul. Żelazna 28/30 Warszawa Warszawa
 • KANCELARIA PATENTOWA mgr inż. Bożydar Piotrowski

  1. Opracowanie dokumentacji zgłoszenia do ochrony w Urzedzie Patentowym RP: znaków towarowych ( w tym firmowych oraz etykiet i opakowań) wynalazków ( patenty) wzorów użytkowych wzorów przemysłowych topografii układów scalonych oznaczeń geograficznych 2. Utrzymywanie ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych, z: patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego, oraz czynom nieuczciwej konkurencji
  Al.Piłsudskiego 135 p.306 Łódź Mileszki
 • Katalog Firm RYNEK

  katalogi.com.pl  Wyniki wyszukiwania w internecie
  Pokoju 3 Kraków
 • Rzecznik Patentowy inż. Henryk Bartodziej

  Podstawowy zakres działalności:     - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie do Urzędu Patentowego RP wynalazków,  wzorów  użytkowych,  wzory  przemysłowych oraz znaków towarowych (w tym znaki firmowe)  celem  uzyskania  patentów i praw ochronnych, jak również doradztwo w tym zakresie:   - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania)  Znaków Towarowych Wspólnoty oraz Rejestrowanych Wzorów Wspólnoty (wzory przemysłowe) ważnych na obszarze wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej, jak również doradztwo…
  ul.Brzezińska 38 Mysłowice Mysłowice
 • "Zespół Rzeczników Patentowych"

  Nasz Zespół zrzesza pięciu rzeczników patentowych, o specjalnościach: chemia, farmacja, mechanika, elektronika, elektrotechnika. Każdy z rzeczników patentowych zajmuje się również znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, umowami, zgłoszeniami zagranicznymi oraz udziela porad. Wszyscy rzecznicy patentowi naszego Zespołu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.
  Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20 Warszawa Stare Miasto
 • Kancelaria Rzecznika Patentowego Roman Wołowczyk

  Moje usługi polegają na pośrednictwie pomiędzy Klientem a polskim i innymi międzynarodowymi Urzędami Patentowymi oraz Europejskim Urzędem Patentowym w sprawach ochrony własności przemysłowej, a zwłaszcza badaniu stanu i poziomu techniki w wybranych dziedzinach wiedzy, badaniu wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych oraz zdolności ochronnej rozwiązań technicznych przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, oraz ochrony znaków towarowych w kraju i za granicą. przygotowaniu dokumentacji do ochrony prawnej…
  ul. Spychalskiego 13/211 Opole Opole
 • Lokalizacja   Formularz

  W kancelari Tax-Pat oferujemy pełną pomocprawną w sprawach własności przemysłowej.Oferta obejmuje:reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznychprzygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej,międzynarodowej i wspólnotowejprzygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisówwzorów użytkowych oraz wynalazkówpomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz UrzędemHarmonizacjiRynku Wewnętrznegoprowadzenie spraw spornychutrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawnaw zakresie umów licencyjnych, umówprzeniesienia prawawycena wartości materialnych i prawnychwycena wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorówużytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczegoTags: biegły sądowy, Harmonizacji…
  maja 47 Poznań
 • Kancelaria Prawa Patentowego Autorskiego i Gospodarczego Andrzej Masłowski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  Korfantego 83 Katowice
 • AGNIESZKA IWANIUK

  Serdecznie Witamy   Kancelarię prowadzi Agnieszka Iwaniuk - radcaprawny, rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik uprawniony dowystępowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorówprzemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego(OHIM) w Alicante.   Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawnicze wsprawach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej.Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącejznaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorówużytkowych. Sporządzamy umowy z zakresu własności przemysłowej.Reprezentujemy klientów w sprawach o naruszenie praw wyłącznych,praw autorskich i nieuczciwej konkurencji. Występujemy…
  ul. Składowa 7 Białystok
 • Kancelaria rzeczników patentowych AOMB

  AOMB Polska Sp. z o.o. jest kancelarią patentową oferującą pełny zakres profesjonalnych usług w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Zajmujemy się w szczególności: •    uzyskiwaniem praw wyłącznych takich jak:      •    patenty na wynalazki (w tym: walidacje patentów europejskich)      •    prawa ochronne na wzory użytkowe      •    rejestracje znaków towarowych:           •    w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), skuteczne                 na terytorium Polski           •    w Urzędzie ds. Harmonizacji rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante,                 Hiszpania –…
  Emilii Plater 53 28. piętro Warszawa Warszawa
 • PokażRosicki Purski Warulik Ecdf Kancelaria Prawnana większej mapie

  Kancelaria Rosicki Purski Ecdf - obsługa prawna biznesuodszkodowanie, protest, odwołanie, skarga, porada prawna, pozew,rozwód, alimenty, podział majątku, eksmisja, windykacja, sprzeciw,zarzuty, nakaz zapłaty, pomoc prawna, transport, fuzje, przejęcia,prawo pracy, klauzule niedozwolone, ochrona danych osobowych, duedilligence, merger, acquisition, opinia prawna, professionalquality legal advisors Poznan - Warsaw
  Paderewskiego 6/4 Poznań
 • Kancelaria Patentowa Anna Górska

  Służymy pomocą w dokonywaniu zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w urzędach krajowych na całym świecie.
  ul. Długa 59/5 Kraków
 • Delex Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner

  Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach zzakresu:1) prawa gospodarczego,2) prawa cywilnego,3) prawa pracy,4) prawa ochrony środowiska,5) prawa europejskiego,6) prawa podatkowego i finansowego,7) zamówień publicznych,8) windykacji należności.
  Al. PCK 1 Łódź-Śródmieście
 • Kancelaria Patentowa Rawa & Rawa

  Naszymi klientami są liczące się podmioty gospodarcze z kraju i z zagranicy. Obsługujemy również twórców indywidualnych.
  ul. Stokrotkowa 52 Toruń Toruń
 • Adres biura kancelarii Poznań

  O działalności kancelariiKancelaria patentowa, założona przez mgr. inż. WładysławaKowalkiewicza, rzecznika patentowego Urzędu Patentowego RP (nrwpisu: 1038), zawodowego pełnomocnika Europejskiego UrzęduPatentowego, pełnomocnika OHIM oraz biegłego sądowego, członkaPolskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.Kancelaria działa od 1993 roku pod nazwą:LIMES Biuro Techniczne Władysław Kowalkiewicz z siedzibą wPoznaniu.
  ul. Główna 7 Poznań
 • Kancelaria Patentowa Hanna Fuszara_Ostrów Wielkopolski

  Naszą pasją jest tworzenie użytecznych projektów, a radością sąsukcesy klientów.Jesteśmy firmą, która za cel wyznacza sobie tworzenieprofesjonalnych rozwiązań internetowych.Zapoznaj się z wybranymi przez nas realizacjami.Galeria MM PoznańImplementacja serwisu internetowego opartego na autorskim systemiezarządzania treścią WEB WORLD CMS. Budowa modułu umożliwiającegozarządzanie treścią podstron poszczególnych sklepów przez ichwłaścicieli z opcją publikacji wprowadzonych zmian przezadministratorów serwisu.
  ul. Okińskiego 1/71 Warszawa
 • Kancelaria Patentowa Igor Sawicki

  Wszystkie prowadzone czynnosci kancelarii są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
  ul. Żurawia 45 Warszawa Warszawa
 • Biuro Patentowe Hanna Borawska

  Na koszty uzyskania ochrony znaku towarowego lub wzoru przemysłowego składają się opłaty urzędowe oraz wynagrodzenie rzecznika patentowego.
  ul. Żabie Oczko 6 Milanówek Milanówek
 • ZELPAT Plus Kancelaria Patentowa Henryk Pisiński Zawodowy Przedstawiciel przed OHIM

  Za naszym pośrednictwem uzyskają Państwo ochronę swoich nowych rozwiązań technicznych, wyrobów, usług, znaków towarowych i firmy na terenie Polski, Unii Europejskiej i w każdym innym kraju.
  ul. Monte Cassino 14/53 RZESZÓW, Polska Rzeszów
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza

  Bezpieczeństwo i zaufanie. Najwyższa jakość usług oraz partnerstwo w działaniu. Zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna. Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w ramach granic administracyjnych województwa łódzkiego.   Kontrahentom oferujemy również usługi prawne połączone z dojazdem do miejsca docelowego wskazanego przez klienta zgodnego z zakresem terytorialnym.   www.iwaszkiewiczipartnerzy.com
  Wólczańska 157, lok. 1U Łódź-Śródmieście
 • Rzecznik Patentowy Paweł Miniuk

  Hosting WB WORLD stawia sobie za cel kompleksową obsługę Klientów wzakresie ich potrzeb. W szczególności tych związanych z sieciąInternet. Jest to związane nie tylko z realizacją oraz wdrożeniamisystemów, ale również ofertą hostingu, czyli możliwościdzierżawienia miejsca na serwerach dostępnych w globalnej sieci 24godziny na dobę. Nasza oferta hostingowa charakteryzuje się wysokąniezawodnością sprzętu, szybkimi łączami (do 100 Mbps dzięki sieciszkieletowej czterech niezależnych operatorów) oraz szeroką ofertąnarzędzi do samodzielnego zarządzania wykupionymi usługami.Dodatkowo nasi…
  Bohaterów Getta 13/1 Białystok
 • AOMB Polska Rzecznicy patentowi

  AOMB Polska Sp. z o.o.Emilii Plater 5328. piętro00-113 WarszawaPolskaZarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta StołecznegoWarszawy,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod numerem KRS: 0000334048NIP: 5252459580REGON: 141945375Kapitał zakładowy: 5000 złKonto bankowe: ING BankIBAN: PL 06 1050 1012 1000 0023 4304 3838SWIFT: INGBPLPWmail@aomb.plwww.aomb.pltel. +48 22 520 84 73fax + 48 22 520 55 56Jesteśmy powiązani zAlgemeen Octrooi-en Merkenbureau B.V., Eindhoven, Holandia
  Emilii Plater 53 Warszawa
 • Andrzej Kuźniecow Rzecznik Patentowy, Kancelaria Patentowa

  Rodzaje usług - opinie i porady w sprawach własności przemysłowej - reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym - reprezentacja klientów przed WSA/NSA - repr. klientów przed innymi sądami i organami orzekającymi - konsultacje podczas spotkania - konsultacje telefoniczne - konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail)
  ul. Wspólna Droga 12/46 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Patentowa INVENT

  Oto oferta : przekazywanie najnowszych informacji o konkurentach z branży w kraju i zagranicy na podstawie zgłoszeń patentowych zapewnienie ochrony prawnej i wyłączności na wyroby i technologie w kraju i  zagranicą zapewnienie ochrony przed nieuczciwą konkurencją poprowadzenie wszelkich spraw spornych z dziedziny praw intelektualnych i ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym i sądami sprawdzenie, czy dane produkty i wyroby nie naruszają obcych praw wyłącznych poprzez badania czystości patentowej sporządzanie umów…
  ul. Hallera 7/9, Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Kancelaria EUPATENT.PL

  Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowezwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane dozapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiająlogowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojejaktywności na stronie.W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanieplików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniającustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienieustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznaczawyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowejznajdziesz tutaj.
  Żeligowskiego 3/5 Koziny